07-06-2017 01:30:00

Nếu bạn là một ai đó Đang cần một cái siết tay Nếu bạn là một ai đó Lạc đường mà cũng không hay? Nếu bạn là một ai đó Trên đường dốc đứng cao vời Nếu bạn là một ai đó Không ai chia sẻ một lời?

01-06-2017 02:27:43

Tao với mày về với tuổi thơ đi Đánh đáo, chơi bi trên con đường đất bụi Tao đã mua rồi, bi ve đầy một túi Nhịn ăn sáng đấy mày à, nhưng mẹ chẳng biết đâu

back to top