Lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm nghe em!
Lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm nghe em!
Em sẽ buông tay anh, chàng trai quá khứ
Em sẽ buông tay anh, chàng trai quá khứ
Viết cho ngày nỗi nhớ hanh hao
Viết cho ngày nỗi nhớ hanh hao
Gió vẫn không ngừng thổi, hãy cứ tin, cứ yêu!
Gió vẫn không ngừng thổi, hãy cứ tin, cứ yêu!
Chỉ cần anh vẫn muốn đưa tay về phía em
Chỉ cần anh vẫn muốn đưa tay về phía em
Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em
Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em
Người đến sau trong cuộc đời nhau
Người đến sau trong cuộc đời nhau
CXAN 232: Phố mùa đông
CXAN 232: Phố mùa đông
Anh sẽ giữ lại cảm xúc cho em (Thì thầm 412)
Anh sẽ giữ lại cảm xúc cho em (Thì thầm 412)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội