Chỉ cần anh vẫn muốn đưa tay về phía em
Chỉ cần anh vẫn muốn đưa tay về phía em
Khép lại quá khứ đã qua để đón nhận hạnh phúc mới
Khép lại quá khứ đã qua để đón nhận hạnh phúc mới
 Em hãy mặc áo cưới và chạy đến bên anh
Em hãy mặc áo cưới và chạy đến bên anh
Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em
Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em
Người đến sau trong cuộc đời nhau
Người đến sau trong cuộc đời nhau
CXAN 232: Phố mùa đông
CXAN 232: Phố mùa đông
Yêu thương mình trước khi yêu người khác, được không em?
Yêu thương mình trước khi yêu người khác, được không em?
Anh sẽ giữ lại cảm xúc cho em (Thì thầm 412)
Anh sẽ giữ lại cảm xúc cho em (Thì thầm 412)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội