Hạnh phúc mới không phải là anh
Hạnh phúc mới không phải là anh
Khi mẹ vắng nhà tôi mới hiểu...
Khi mẹ vắng nhà tôi mới hiểu...
Mùa hoa sưa đến rồi, em vẫn thiếu một bàn tay
Mùa hoa sưa đến rồi, em vẫn thiếu một bàn tay
Phố mùa đông, tấp nập nhưng thiếu vắng một bàn tay
Phố mùa đông, tấp nập nhưng thiếu vắng một bàn tay
Chỉ cần người hạnh phúc, tôi cũng sẽ yên lòng
Chỉ cần người hạnh phúc, tôi cũng sẽ yên lòng
Blog Radio 379: Anh sẽ yêu em bao lâu?
Blog Radio 379: Anh sẽ yêu em bao lâu?
Ai đó vẫn hiện hữu dẫu ai đó cố giấu đi
Ai đó vẫn hiện hữu dẫu ai đó cố giấu đi
CXAN 240: Nếu hạnh phúc không phải là em
CXAN 240: Nếu hạnh phúc không phải là em
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở (Thì thầm 421)
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở (Thì thầm 421)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội