Blog Radio 383: Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời
Blog Radio 383: Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời
CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh
CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh
Em của ngày hôm nay
Em của ngày hôm nay
Ai sẽ cùng em đi hết cuộc đời
Ai sẽ cùng em đi hết cuộc đời
Rồi những trái tim yêu sẽ trở lại bên nhau (Thì thầm 425)
Rồi những trái tim yêu sẽ trở lại bên nhau (Thì thầm 425)
Chúng ta chỉ như những người lạ từng quen
Chúng ta chỉ như những người lạ từng quen
Nếu một ngày anh không còn ai hết, hãy gọi tên em, em sẽ đến bên anh!
Nếu một ngày anh không còn ai hết, hãy gọi tên em, em sẽ đến bên anh!
“Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả…”
“Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả…”
Tuổi 20, tôi muốn làm những gì mình thích và thích những gì mình làm
Tuổi 20, tôi muốn làm những gì mình thích và thích những gì mình làm
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội