Thu qua rồi còn em vẫn đơn côi
Thu qua rồi còn em vẫn đơn côi
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": Ai cũng có một tuổi thơ để tìm về
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": Ai cũng có một tuổi thơ để tìm về
Trong tim em, hoa sữa mãi còn vương
Trong tim em, hoa sữa mãi còn vương
Blog Radio 411: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại
Blog Radio 411: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại
 Dịu dàng như mùa thu Hà Nội
Dịu dàng như mùa thu Hà Nội
 Hai mơi bảy tuổi
Hai mơi bảy tuổi
Người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời
Người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời
Thì ra là em chẳng quá cần anh
Thì ra là em chẳng quá cần anh
Nếu có một ngày
Nếu có một ngày
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội