Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
 Mở lòng để yêu thương lần nữa
Mở lòng để yêu thương lần nữa
Tìm em đi kẻo hết mùa đông!
Tìm em đi kẻo hết mùa đông!
YĐA 23: Hương Ga – câu chuyện của người đàn bà lạc lối
YĐA 23: Hương Ga – câu chuyện của người đàn bà lạc lối
 Chiều gió mùa về bên Hà Nội
Chiều gió mùa về bên Hà Nội
Nắng sẽ lại về sưởi ấm trái tim
Nắng sẽ lại về sưởi ấm trái tim
Tháng em sẽ chỉ dành cho những yêu thương. (Thì thầm 408)
Tháng em sẽ chỉ dành cho những yêu thương. (Thì thầm 408)
Blog Radio 364: Mở lòng và yêu người đến sau
Blog Radio 364: Mở lòng và yêu người đến sau
CXAN 229: While your lips are still red - Hãy hôn khi môi em còn đỏ thắm!
CXAN 229: While your lips are still red - Hãy hôn khi môi em còn đỏ thắm!
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội