Sẽ có người yêu cậu như tớ đã từng
Sẽ có người yêu cậu như tớ đã từng
Vì có hơi ấm của bạn là nguồn động lực cho tôi
Vì có hơi ấm của bạn là nguồn động lực cho tôi
Chờ ngày nắng lên anh sẽ về
Chờ ngày nắng lên anh sẽ về
Tay ấm đây, em có cần anh sưởi cả hè lẫn đông không?
Tay ấm đây, em có cần anh sưởi cả hè lẫn đông không?
Blog Radio 383: Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời
Blog Radio 383: Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời
CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh
CXAN 244: Cha - người cho con sức mạnh
Em của ngày hôm nay
Em của ngày hôm nay
Ai sẽ cùng em đi hết cuộc đời
Ai sẽ cùng em đi hết cuộc đời
Rồi những trái tim yêu sẽ trở lại bên nhau (Thì thầm 425)
Rồi những trái tim yêu sẽ trở lại bên nhau (Thì thầm 425)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội