Mong Hà Nội cho em một vòng tay rộng mở
Mong Hà Nội cho em một vòng tay rộng mở
Có lẽ là tình cuối
Có lẽ là tình cuối
Cold rain - Thì ra anh vẫn ở đâu đó trong trái tim em
Cold rain - Thì ra anh vẫn ở đâu đó trong trái tim em
Nếu anh còn muốn giữ, em nhất định sẽ không buông
Nếu anh còn muốn giữ, em nhất định sẽ không buông
Viết cho con
Viết cho con
Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có một mảnh ghép phù hợp với ta
Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có một mảnh ghép phù hợp với ta
Blog Radio 374: Điều ước ngàn cánh hạc
Blog Radio 374: Điều ước ngàn cánh hạc
 M4S 26: Mùa đông đã qua, tình yêu cũng đi xa
M4S 26: Mùa đông đã qua, tình yêu cũng đi xa
Thèm Yêu (Thì thầm 416)
Thèm Yêu (Thì thầm 416)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội