Tìm bình yên trốn tuổi 20

03-05-2016 01:30:00

Tôi của 20 vẫn chưa đủ dũng cảm đế đón nhận sự trưởng thành ấy. Tôi vẫn muốn đắm mình trong cái bình yên nơi làng quê, nơi gia đình thân thương. Tôi tự cho mình quyền được quên đi những thực tại mệt mỏi.

back to top