Ngược thời gian về với ngày xưa

27-05-2018 01:47:43

“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp Quê nhà một góc nhớ mênh mông” Cái mênh mông ấy khiến đầu tôi trống rỗng, ngồi trên xe tôi chẳng thể nhớ được cách đây mấy tiếng đồng hồ tôi là ai, làm gì… Ấy vậy mà lại nhớ rất rõ hơn 10 năm trước tôi ở đâu, tôi mơ ước điều chi.

back to top
+