Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
 Mở lòng để yêu thương lần nữa
Mở lòng để yêu thương lần nữa
Tìm em đi kẻo hết mùa đông!
Tìm em đi kẻo hết mùa đông!
 Chiều gió mùa về bên Hà Nội
Chiều gió mùa về bên Hà Nội
Nắng sẽ lại về sưởi ấm trái tim
Nắng sẽ lại về sưởi ấm trái tim
Tháng em sẽ chỉ dành cho những yêu thương. (Thì thầm 408)
Tháng em sẽ chỉ dành cho những yêu thương. (Thì thầm 408)
Blog Radio 364: Mở lòng và yêu người đến sau
Blog Radio 364: Mở lòng và yêu người đến sau
CXAN 229: While your lips are still red - Hãy hôn khi môi em còn đỏ thắm!
CXAN 229: While your lips are still red - Hãy hôn khi môi em còn đỏ thắm!
Đừng bao giờ tin câu: Em có thể làm em gái của anh không? (Thì thầm 407)
Đừng bao giờ tin câu: Em có thể làm em gái của anh không? (Thì thầm 407)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội