02-01-2018 01:20:00

Cô đơn là khi muốn tâm sự nhưng không ai lắng nghe, muốn lắng nghe nhưng không ai chia sẻ, muốn có một người thấy hiểu lòng mình nhưng... chẳng có ai. Mùa đông này, liệu có người muốn trở thành "ai đó" của tôi?

back to top