Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trần Thương

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)

2023-05-10 00:05:00

Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.

Chẳng Cơn Bão Lớn Nào Bằng Bão Lòng (Blog Radio 813)

Chẳng Cơn Bão Lớn Nào Bằng Bão Lòng (Blog Radio 813)

2023-04-17 10:34:00

Chẳng có cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Khi tâm không vững, lòng chẳng an yên, những cảm xúc trong lòng cuộn trào như giông tố. Người bản lĩnh là người dù bão lớn đến đâu cũng không để bản thân trượt ngã, và rồi khi đi qua sóng gió, ta lại tìm về với an yên.

back to top