Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hương Vô Đình

Người động lòng trước là kẻ thua cuộc

Người động lòng trước là kẻ thua cuộc

2023-02-02 01:30:00

Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, người động lòng trước là người thua cuộc.

Người yêu bạn và người bạn yêu

Người yêu bạn và người bạn yêu

2022-10-22 01:30:00

Tình cảm nếu được đáp lại thì thật là tốt đẹp nhưng nếu không được thì người tổn thương chính là người con gái. Vì thế nếu tôi là bạn tôi sẽ chọn người yêu tôi.

Blog Radio 782: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây

Blog Radio 782: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây

2022-11-12 00:05:00

Tình cảm của con người cũng như hoa trong gương như trăng dưới nước phút chốc thành mây. Nếu chọn người mình yêu thì mệt mỏi trong lòng nhưng hạnh phúc trong tim. Còn chọn người yêu mình thì vĩnh viễn phụ đi trái tim của họ.

back to top