Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Bút Non

Thôi là bạn thân để yêu nhau

Thôi là bạn thân để yêu nhau

2022-10-11 01:30:00

Yêu xa nhưng nếu tình cảm của hai người đủ lớn thì xa cũng trở nên gần mà thôi, chỉ cần trong anh có tôi, trong tôi có anh thì tôi tin rằng xa mặt nhưng không cách lòng. Đó cũng xem như là một thử thách mà tôi và anh cần phải trải qua, nếu tình cảm giữa chúng tôi đủ lớn, đủ duyên đủ nợ thì 6,7 năm sau chúng tôi sẽ về bên nhau.

back to top