Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

An Nhiên

Gửi những yêu thương đến gia đình

Gửi những yêu thương đến gia đình

2022-01-01 01:22:00

Ngày hôm nay tôi 29 tuổi muốn nói với tất cả những người tôi thương “Cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con bằng một tình yêu không cần hồi đáp. Trở thành một bác sĩ, và có thể trích 5-10% lợi nhuận mỗi tháng từ việc kinh doanh nhỏ của mình để giúp đỡ cho người cần. Con làm chủ cuộc đời mình, làm điều mình muốn, nói lời mình yêu, và cống hiến mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày”.

back to top