Phát thanh xúc cảm của bạn !

BLOG CỦA TÔI

Tấm lòng người chiến binh

Tấm lòng người chiến binh

2023-09-23 03:15:00

Tấm lòng người cựu chiến binh Sắt son chung thủy nặng tình nước non Mấy mươi năm chí không mòn Gian nan thử thách vẫn còn hôm nay.

back to top