Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Vy Rosa

Blog Radio 491: Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận

Blog Radio 491: Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận

2017-04-21 22:00:00

Đời người vốn có vài lần duyên phận để gặp nhau, chỉ là nếu một người bước quá ngắn còn một người bước quá dài cũng sẽ lạc mất nhau. Người đi ngược nắng, còn tôi đi ngược người. Chữ duyên bỏ lại phía sau lưng.

Blog Radio 471: Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

Blog Radio 471: Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ

2016-12-03 00:15:00

Có đôi khi yêu thương đã ở bên em rất gần rồi vậy mà em cũng để tuột mất. Người thương em, em lại vô tình, người em thương lại vô tình với em. Người ta cứ luôn tự khiến bản thân mình đau khổ nhưng vẫn không nỡ buông tay phải không anh?

back to top