Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

BK

Biển vẫn xanh

Biển vẫn xanh

2021-07-25 01:20:00

Những việc làm này chúng tôi đã làm nhiều lần, nhưng lần này tôi bỗng thấy bồi hồi. Cả tôi và cả Minh nữa đều ngầm hiểu rằng đây, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ như cánh chim hải âu kia bay đi đến phương trời mới nơi chân trời mơ ước kia.

back to top