Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Sơn Tùng

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân): Đọc truyện và phân tích

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân): Đọc truyện và phân tích

2019-06-20 17:18:40

Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân: Một văn phẩm gần đạt đến sự hoàn thiện, hoàn mỹ.

Vợ nhặt (Kim Lân): Đọc truyện và phân tích

Vợ nhặt (Kim Lân): Đọc truyện và phân tích

2019-06-06 08:45:00

Ngoài đình tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành): Đọc truyện và phân tích

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành): Đọc truyện và phân tích

2019-05-28 09:20:00

Tác phẩm Rừng xà nu là một bản anh hùng ca về cuộc đời anh dũng, đau thương, bất khuất của Tnú cũng như của tất cả dân làng Xô-man

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

2019-05-16 09:30:00

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

back to top