Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Đoàn Hòa

Chẳng lẽ là con gái cứ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên? (Teen Chat 7)

Chẳng lẽ là con gái cứ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên? (Teen Chat 7)

2015-06-12 11:00:00

Đâu phải con gái thì phải cần người che chở, đâu phải con gái cứ phải ăn nói nhỏ nhẹ. Con gái cũng cần cá tính riêng, đó là nét hấp dẫn của mỗi người mà không phải ai cũng có.

back to top