Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

annale1990

Gửi người con thương

Gửi người con thương

2020-10-21 01:20:00

Khi bắt đầu hiểu chuyện, khi biết cái gì nên, cái gì không nên. Lúc đó, nhìn lại mới thấy, mới biết những hy sinh những khổ cực và cả những điều mà mạ chưa bao giờ nói ra.

back to top