28-03-2017 01:30:00

Thực ra tình yêu đến thì dễ nhưng mấy ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi.

30-01-2017 01:30:00

Mùi bánh chưng đang soi lục bục, hương trầm thắp nghi ngút cuối năm, mùi nước lá mùi già bốc khói là những hồi ức không thể phai trong ký ức mỗi chúng ta.

back to top
+