Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lý An Nhiên

Có lẽ cả anh và em đã luôn chờ đợi nhưng không một ai lên tiếng

Có lẽ cả anh và em đã luôn chờ đợi nhưng không một ai lên tiếng

2020-09-04 01:35:00

Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa chờ đợi anh. Nhưng anh biết mình cũng là người có lỗi. Trong tình yêu ấy chúng ta đều chờ đợi một người bước lên phá vỡ sự im lặng ấy nhưng không một cả, cho đến khi nó không còn là tình yêu nữa, chỉ còn là những kỉ niệm đẹp của quá khứ.

Bài hát của ký ức

Bài hát của ký ức

2020-07-15 01:25:00

Bài hát em nghe hôm nay là bài hát anh hay hát cho em nghe ngày xưa. Nhưng em hiểu bây giờ đó sẽ chỉ là bài hát của ký ức. Ký ức về một tình yêu đẹp nhưng chúng ta đã đánh mất trong đời.

back to top