Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Bi Ú

Bạn định nghĩa thành công như thế nào?

Bạn định nghĩa thành công như thế nào?

2020-07-27 01:30:00

Tôi không biết thành công nên định nghĩa như thế nào nhưng với tôi thành công có lẽ là một cảm giác thú vị và đầy hạnh phúc đối với một con người, không nhất thiết phải có thật nhiều tiền thì mới gọi là thành công.

back to top