Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Vũ Duy

Xóm nhỏ

Xóm nhỏ

2021-03-25 01:20:00

Xóm nhỏ gần hết thanh niên, ông bà già ở lại cùng vài nóc gia trung niên... Chiều chiều, tiếng tivi, loa kẹo, con nít khóc rang, chó sủa kéo lại từng tia chiều... đóng vô bớt những hoang hoải xóm nhỏ.

back to top