Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Vi Ruki

Ở cái tuổi lưng chừng lớn

Ở cái tuổi lưng chừng lớn

2018-01-30 01:30:00

21 tuổi, tôi nhận thấy những gì khó khăn nhất trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua đó chỉ là bước đệm dành cho sự trưởng thành của tôi.

Ở cái tuổi lưng chừng lớn (Vlog Radio)

Ở cái tuổi lưng chừng lớn (Vlog Radio)

2018-01-20 01:00:00

21 tuổi, tôi nhận thấy những gì khó khăn nhất trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua đó chỉ là bước đệm dành cho sự trưởng thành của tôi.

back to top