Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Thu Nguyệt

Lỡ thương một người đã có người thương bên cạnh

Lỡ thương một người đã có người thương bên cạnh

2021-05-04 01:35:00

Nhưng yêu và thương là hai điều hoàn toàn khác nhau, khi bạn yêu một người, bạn chỉ muốn người đó thuộc về riêng mình, bạn tham lam, ích kỉ muốn chiếm giữ họ.

back to top