Phát thanh xúc cảm của bạn !

RADIO ONLINE

Khoảng Trời Nhiều Gió (Blog Radio 868)

Khoảng Trời Nhiều Gió (Blog Radio 868)

2023-09-29 05:05:00

Nghịch cảnh luôn là điều mà trăm vạn lần ta không muốn phải trải qua. Nhưng ấy thế mà ông trời lại luôn biết cách khiến chúng ta phải đối mặt với nó.

BLOG CỦA TÔI

Một triệu ước mơ

Một triệu ước mơ

2023-10-01 09:45:00

Các con đang ở độ tuổi đẹp nhất trẻ nhất của một đời người. Các con có kiến thức, có tri thức và có cả niềm tin vào bản thân mình. Các con có biết các con cũng là niềm tin là ước mơ của tôi, của ba mẹ các con và của rất nhiều người của đất nước này.

back to top