Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Phan Khánh Lâm

Bước chân về nơi xa

Bước chân về nơi xa

2021-09-08 01:30:00

Người ta vẫn thấy ông Tư thản nhiên sau chừng ấy thay đổi, con người ông và những điều bên trong người ông vẫn còn nguyên ở đó dù cho chuyện gì xảy ra

Mùa hạ nào đi qua, mùa hạ nào thương nhớ

Mùa hạ nào đi qua, mùa hạ nào thương nhớ

2021-07-22 01:16:00

Tôi đem mùa hạ vào trong những cánh thư Chẳng dám chuyền tay chỉ lặng giấu trong cặp Những buổi đến trường mưa giăng đầy bên khung cửa Trống vắng tâm hồn khi chẳng thấy hồi âm.

back to top