Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Thảo

Những người cô đơn ấy đến bao giờ mới mạnh mẽ bước ra?

Những người cô đơn ấy đến bao giờ mới mạnh mẽ bước ra?

2020-08-23 01:28:00

Những người cô đơn thường mạnh mẽ trước người khác nhưng tự yếu đuối trước gương, tự yếu đuối với bản thân mình, tự mình khóc, tự mình nhìn thấy nỗi đau, tự mình an ủi, tự mình vực dây. Và những người cô đơn ấy đến bao giờ mới mạnh mẽ bước ra?

back to top