Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Mai Linh

Dẫu không tìm thấy ai cùng tần số ta vẫn chẳng cô đơn

Dẫu không tìm thấy ai cùng tần số ta vẫn chẳng cô đơn

2022-11-06 01:30:00

Sự thay đổi đôi khi chẳng xa lạ mà nó nằm ngay trong chính mỗi người, chỉ có điều, họ có đủ can đảm để nhận thấy, để chấp nhận, để vượt lên và đối mặt. Dẫu không một ai nghe thấy tần số ấy, ta vẫn không cô đơn, rằng có chính chúng ta đồng điệu. Yêu thương bản thân mình là điều cốt yếu cho mọi giá trị của ta, cho mọi vết thương chắc chắn sẽ được chữa lành.

back to top