Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

minne2701

Du học có phải là quyết định đúng đắn?

Du học có phải là quyết định đúng đắn?

2022-02-15 01:25:00

Cuộc sống của mình như một vòng tuần hoàn học và làm cứ lặp lại như vậy. Vì mình đi theo diện học bổng nên mình không thể bỏ học, nếu như thành tích thấp mình sẽ bị cắt học bổng.

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

2022-01-22 01:30:00

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

back to top