Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lam Blue

Mỗi ngày trôi qua không giống nhau nên hãy cố gắng sống hết mình

Mỗi ngày trôi qua không giống nhau nên hãy cố gắng sống hết mình

2022-05-09 01:30:00

Tôi đã quyết định sẽ duy trì thói quen này. Mỗi ngày chỉ cần một ly cà phê, đánh dấu khởi đầu một ngày mới, đánh dấu cho một ngày tiếp tục sống trên thế giới này, lại một ngày nữa cố gắng làm việc. Mỗi ngày không giống nhau, vì vậy hãy luôn cố gắng sống hết mình, vì ai biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra, vậy thì tại sao không sống hết mình cho ngày hôm nay chứ?

back to top