Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hiền Nguyễn Thị Thu

Mảnh đất chan chứa tình thương

Mảnh đất chan chứa tình thương

2019-09-14 01:30:00

Tôi dám cá một đều ai đi qua nơi này cũng ngoái lại nhìn, ai đặt chân xuống đây cũng muốn ở lại, ai sinh ra nơi này cũng biết yêu. Vâng, mảnh đất này là như vậy đấy.

back to top