Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Băng

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy (Vlog Radio)

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy (Vlog Radio)

2018-02-01 10:10:21

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy, dẫu anh chưa từng mặc chiếc sơ mi trắng đến tìm em, cũng chưa từng đứng từ xa dang vòng tay chờ em chạy đến. Dù anh chẳng giống với kỳ vọng của em, thậm chí khác với những điều em đã từng mong ước. Nhưng em vẫn thương, thương rất nhiều.

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy

2018-02-01 09:58:58

Chẳng hiểu sao em lại thương anh như vậy, dẫu anh chưa từng mặc chiếc sơ mi trắng đến tìm em, cũng chưa từng đứng từ xa dang vòng tay chờ em chạy đến. Dù anh chẳng giống với kỳ vọng của em, thậm chí khác với những điều em đã từng mong ước. Nhưng em vẫn thương, thương rất nhiều.

back to top