Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Xa Trục Thảo

Thanh xuân của em chỉ đủ mạnh mẽ thích một người mà chẳng dám nói ra

Thanh xuân của em chỉ đủ mạnh mẽ thích một người mà chẳng dám nói ra

2018-09-10 01:35:00

Người ta vẫn nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất. Muốn làm gì thì hãy làm, muốn đến đâu thì hãy đi, yêu ai thì hãy nói vì thanh xuân chỉ có một lần mà thôi. Có lẽ thanh xuân của em chỉ đủ mạnh mẽ để thích một người mà không dám nói ra phải không anh?

back to top