Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Vân Anh

Mình đã lỡ hẹn với thanh xuân

Mình đã lỡ hẹn với thanh xuân

2020-01-01 01:30:00

Có lẽ tôi vẫn cho rằng mình còn nhiều thời gian mà, lo gì, thế nhưng có rất nhiều việc chỉ cần bỏ lỡ thì không thể quay đầu, bởi lẽ đó là bỏ lỡ sự dũng cảm không sợ gì của tuổi trẻ.

back to top