Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trịnh Hà Ái Mi

Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng

Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng

2021-07-28 01:15:00

Thời gian khiến mọi thứ thay đổi, gia đình tôi, những trách nhiệm mà chính tôi phải chịu. Ngày ấy tôi sống cho hiện tại, bây giờ tôi sống cho tương tai. Tôi luôn mong chờ vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi ấy tôi có thể nói rằng “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng”.

back to top