Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trần Thị Luyện

Chùm thơ: Tháng 12 về cần lắm một bàn tay!

Chùm thơ: Tháng 12 về cần lắm một bàn tay!

2016-12-15 01:00:00

Tháng 12 về cần lắm một bàn tay Ủ ấm một bàn tay trong những ngày mưa lạnh Tháng 12 về chẳng còn ai bên cạnh Chẳng ai đem nắng về xua cái rét đi xa...

back to top