Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Thu Chung

Lời hứa ‘ngày mai con gọi’

Lời hứa ‘ngày mai con gọi’

2019-08-25 01:05:00

"Quê cháu không có sóng điện thoại đâu, cháu không còn mẹ, mẹ cháu, mẹ cháu mất 4 năm rồi... Nhưng cháu thật sự rất muốn, rất rất muốn được gọi điện thoại cho mẹ giống như những người khác..."

back to top