Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Phan Thiên Trang

Em là người đàn bà đã cũ

Em là người đàn bà đã cũ

2018-03-02 09:33:35

Chỉ mong anh yêu em của hiện tại, cố gắng vì em của hiện tại. Bởi anh biết không để gặp anh, em đã đi qua rất nhiều thăng trầm, chịu rất nhiều đau thương. Anh sẽ chấp nhận yêu một người đã cũ và mang nhiều vết thương lòng như em chứ?

Em là người đàn bà đã cũ (Vlog Radio)

Em là người đàn bà đã cũ (Vlog Radio)

2017-12-27 01:00:00

Chỉ mong anh yêu em của hiện tại, cố gắng vì em của hiện tại. Bởi anh biết không để gặp anh, em đã đi qua rất nhiều thăng trầm, chịu rất nhiều đau thương. Anh sẽ chấp nhận yêu một người đã cũ và mang nhiều vết thương lòng như em chứ?

back to top