Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Pain-P

Đã trưởng thành rồi xin đừng gục ngã

Đã trưởng thành rồi xin đừng gục ngã

2020-05-15 01:28:00

Trưởng thành là một điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua. Trên con dường đó luôn gặp những khó khăn, áp lực, nhưng đừng gục ngã vì phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp.

back to top