Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nhã Đan

Blog Radio 563: Em chỉ có thể đứng bên lề hạnh phúc của anh thôi

Blog Radio 563: Em chỉ có thể đứng bên lề hạnh phúc của anh thôi

2018-09-07 22:00:00

Tình yêu chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Trót yêu một người không yêu mình thì dù cố gắng thế nào, đau khổ bao nhiêu mình cũng mãi chỉ là kẻ thứ ba thừa thãi mà thôi. Khi yêu một người chân thành, ta chỉ mong người ấy hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không có chỗ cho mình.

back to top