Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Quang

Khi ta nhìn lại thời gian

Khi ta nhìn lại thời gian

2019-05-03 08:15:00

Khi tôi nhìn lại thời gian Chợt nhân ra thời gian không dừng lại Thôi cất bước đi từ hiện tại Dù mịt mờ phía trước, tương lai

back to top