Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

nguyễn thư

Dẫu có thế nào ta vẫn trân trọng những đổi thay

Dẫu có thế nào ta vẫn trân trọng những đổi thay

2022-11-23 01:30:00

Bạn và tôi cần học nhiều điều để thay đổi và trước khi bước đi đến những chân trời mới, chúng ta cũng cần học cách buông bỏ rất nhiều thứ. Buông bỏ cũng là một cách lựa chọn thay đổi của tâm hồn, thay đổi cách sống cách nhìn để chính mình được bình yên và để tha thứ nhiều hơn.

back to top