Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyen thi thu trang

25 và khủng hoảng 1/4 cuộc đời (Cafe Vlog)

25 và khủng hoảng 1/4 cuộc đời (Cafe Vlog)

2018-11-03 01:00:00

Thực ra bạn đang trải qua một bước chuyển rất bình thường và tự nhiên từ tuổi “dở dở ương ương” thành người lớn. Có tới ba phần tư số người trong độ tuổi 26-30 cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của họ.

25 và khủng hoảng 1/4 cuộc đời

25 và khủng hoảng 1/4 cuộc đời

2018-10-10 09:33:46

Thực ra bạn đang trải qua một bước chuyển rất bình thường và tự nhiên từ tuổi “dở dở ương ương” thành người lớn. Có tới ba phần tư số người trong độ tuổi 26-30 cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của họ.

back to top