Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG

Thương về miền Trung mùa nước lũ

Thương về miền Trung mùa nước lũ

2016-10-19 11:12:01

Mong lũ qua đi, mong mất mát và thương đau dịu xuống, mong cho những mái nhà ngập nước, những con người chân lấm tay bùn bớt những âu lo, mong cho cả thế giới cùng chung tay chia sẻ. Một lần nữa mong cho cơn lũ ra đi một cách bình lặng nhất như cách nó đến và tàn phá Miền Trung.

back to top