Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Ích Hoàn

 Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Blog Radio 444: Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

2016-05-28 06:16:25

Có những nỗi buồn mà sau khi trải qua, người ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, nghị lực hơn.Có những nỗi buồn khiến con người ta tìm được tình yêu mà sau đó sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời.

back to top