Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoài Thu Thuỷ

An nhiên sống một đời hạnh phúc

An nhiên sống một đời hạnh phúc

2020-02-04 01:30:00

Người ta vẫn thường nói, sự việc tốt xấu quan trọng ở cách nhìn. Lạc quan không phải là tin vào những điều tốt đẹp mà là chúng ta sẵn sàng chấp nhận cuộc sống luôn chứa đựng những điều ngoài ý muốn. Bất cứ điều gì xảy đến, bất cứ ai bạn gặp trong cuộc đời này đều có ý nghĩa của nó.

back to top