Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Mylien Pham

Lời ru cho tình đầu (Vlog Radio)

Lời ru cho tình đầu (Vlog Radio)

2017-07-23 01:00:00

Trong tim tôi luôn có một góc dành cho em. Em mãi nằm yên đấy và được tôi ru ngủ. Mối tình đầu ấy tôi đã đánh mất chỉ bởi một phút ích kỷ của bản thân. Tất cả kỷ niệm chỉ đành ru lại trong tim mình.

Lời ru cho tình đầu

Lời ru cho tình đầu

2017-07-18 01:30:00

Trong tim tôi luôn có một góc dành cho em. Em mãi nằm yên đấy và được tôi ru ngủ. Mối tình đầu ấy tôi đã đánh mất chỉ bởi một phút ích kỷ của bản thân. Tất cả kỷ niệm chỉ đành ru lại trong tim mình.

back to top