Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Minh Tâm

Thất bại để trưởng thành

Thất bại để trưởng thành

2020-06-17 01:18:00

Ta sẽ chỉ mãi đứng sau ánh hào quang của thành công, chỉ biết mong mỏi mà chẳng bao giờ đạt được. Bởi một người muốn thành công, thì phải dám thất bại.

back to top