Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Minh Ánh Hà

Cảm ơn vì đã trở thành chồng của em

Cảm ơn vì đã trở thành chồng của em

2022-11-05 01:15:00

Em không bao giờ ngờ được một người em từng thích, sau này lại trở thành chồng em. Em đã định từ bỏ anh nhưng ông trời lại không cho. Em không bao giờ ngờ được một người em đã từng nghĩ không bao giờ có thể chạm tới bây giờ lại có thể rơi nước mắt vì quá nhớ em.

back to top