Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

M.E.O

Ai cũng phải tập dần với cô đơn

Ai cũng phải tập dần với cô đơn

2019-04-16 08:28:00

Càng ngày, cô đơn càng dâng đầy trong bạn. Lạ kỳ thay, bạn có nặn cô đơn thành nước mắt nhưng không thể ra được hình hài.

back to top