Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Mèo nhỏ ngủ ngày

Mẹ của con, giá như con có thể nói

Mẹ của con, giá như con có thể nói

2021-04-18 01:25:00

Mẹ tôi, đã dùng thời gian và sự hy sinh chẳng thể kể hết mà đặt hết cho tôi. Mẹ đã lấy sự lao khổ làm vui lòng chịu lấy, mẹ tôi đã yêu tôi nhiều hơn chính bản thân mình.

back to top