Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lê Gia Hoài

Tháng 9 về rồi anh vẫn mãi chờ em

Tháng 9 về rồi anh vẫn mãi chờ em

2019-09-10 01:15:00

Tháng chín về phố cũ bỗng phiêu diêu Thu khắc khoải cánh diều bay chao đảo

Tiết học cuối cùng

Tiết học cuối cùng

2019-05-17 08:10:00

Tiết cuối cùng đã điểm phải không em Câu thơ cũ bây giờ ai cất giữ

Chia tay rồi kỉ niệm biết về đâu

Chia tay rồi kỉ niệm biết về đâu

2019-05-15 08:15:00

Chia tay rồi kỉ niệm biết về đâu Chỗ ngồi kia xin nhường đàn em nhỏ

Có một ngày mùa hạ cũng ngang qua

Có một ngày mùa hạ cũng ngang qua

2019-05-14 08:16:00

Có một ngày mùa hạ cũng ngang qua Sân trường vắng cánh phượng hồng rực lửa

Biết viết gì vào lưu bút đây em?

Biết viết gì vào lưu bút đây em?

2019-05-02 01:15:00

Biết viết gì vào lưu bút đây em Khi nắng hạ đong đầy bao thương nhớ

Ngược dòng về ngày cũ

Ngược dòng về ngày cũ

2019-04-26 08:15:00

Lối cũ bâng khuâng chẳng ai đón đưa Thoáng đâu đây giấc mơ đầu quen quá

Mùa hạ qua một nửa

Mùa hạ qua một nửa

2019-04-25 08:15:00

Chợt bình yên sắc hạ Cho thương nhớ đong đầy

Tháng tư về lại khắc khoải tim ta?

Tháng tư về lại khắc khoải tim ta?

2019-04-06 08:20:00

Những yêu thương từ thuở xưa ai biết Tháng tư về lại khắc khoải tim ta?

back to top