Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lê Đặng Nhật Uyên

Muốn một người dưng nhớ đến mình

Muốn một người dưng nhớ đến mình

2016-10-12 01:30:00

Em vẫn sẽ thích anh như vậy – em vẫn sẽ giữ nguyên những cảm xúc đơn giản nhẹ nhàng như ngày em nhìn thấy anh. Nhưng em sẽ không vẽ đường về cho hai người nữa hay thậm chí là một lần nghĩ đến nó. Đường anh – anh cứ bước. Còn em. Em sẽ dừng lại rồi bước tiếp – một hướng ngược lại để chẳng bao giờ phải nép gọn dưới bóng hắt sau lưng anh.

back to top