Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lâm Việt Thư

Đêm nay Sài Gòn mưa

Đêm nay Sài Gòn mưa

2020-09-28 01:26:00

Là mưa vội hay lòng người vội, vội đi, vội chạy, vội đuổi theo những hư vô bất định

Sài Gòn vội vã

Sài Gòn vội vã

2020-07-31 01:20:00

Có phải chăng vì Sài Gòn vội nên những điều theo nó cũng vội vội vàng vàng đua nhau thế kia. Là mưa vội hay lòng người vội, vội đi, vội chạy, vội đuổi theo những hư vô bất định. Sài Gòn thật vội vã.

Có một niềm thương mang tên Sài Gòn

Có một niềm thương mang tên Sài Gòn

2019-04-25 08:24:00

Mình thương Sài Gòn, thương tất cả những thứ thuộc về vùng đất lạ mà quen này.

back to top