Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lagom

Đã nói lời yêu, xin hãy yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy

Đã nói lời yêu, xin hãy yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy

2018-01-15 01:35:00

Tôi chưa từng tìm hiểu về cô gái của anh nhưng luôn nghĩ: "Cô ấy tốt hơn em rất nhiều thế nên, hai người đã bắt đầu mối quan hệ khi mà em và anh vẫn chưa chia tay."

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình

2018-08-17 01:30:00

Tôi mong bất kì cô gái nào cũng yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình (Vlog Radio)

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình (Vlog Radio)

2018-08-17 01:00:00

Tôi mong bất kì cô gái nào cũng yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

Nếu nói yêu tôi, hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi

Nếu nói yêu tôi, hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi

2018-05-03 01:30:00

Tôi muốn bất kì cô gái nào cũng cần yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

Nếu nói yêu tôi, hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi (Vlog Radio)

Nếu nói yêu tôi, hãy yêu tất cả những gì thuộc về tôi (Vlog Radio)

2018-04-23 09:34:31

Tôi muốn bất kì cô gái nào cũng cần yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

back to top